HMSK

HMS og kvalitet har alltid høyeste prioritet når vi skal utføre våre oppdrag, enten det gjelder onshore eller offshore. Alle våre ansatte gjennomgår og får dokumentert grunnleggende helse- og sikkerhetsopplæring, og vi har strenge rutiner for oppdatering og oppfriskning både av pålagte kurs og andre kurs eller kompetansehevende tiltak som vi til enhver tid anser som nødvendige for å kunne arbeide trygt og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

ISO-Prosess AS ble i 2011 sertifisert iht. standarden NS-EN ISO 9001:2008. Dette innebærer store forpliktelser til kontinuerlig forbedring av alle våre aktiviteter og tjenester. Vi jobber derfor intensivt med å videreutvikle og forbedre vårt system for kvalitetsstyring, med siktemål om å oppfylle alle våre kunders forventninger og krav. Dette vet vi vil styrke vår posisjon i markedet og er samtidig helt avgjørende for vårt renommè og vår ambisjon om alltid å ha 100% tilfredse kunder.

I 2015 ble også selskapet sertifisert iht. SN-BS OHSAS 18001:2007.Utviklet av Protekt IT AS