Visjon & misjon

...så gjenspeiler våre valg våre verdier og prioriteringer innen forretningsaktivitetene. Men det er ikke lett å svare på spørsmål om visjoner dersom disse ikke er tenkt gjennom eller er implementert i verdigrunnlaget!

Så: I ISO-Prosess AS har vi i alle fall visjoner om å

- holde alle våre prosjektansatte i arbeid både på kort og lang sikt,

- dekke inn de opplærings- og kompetansebehov som eventuelt finnes og som kan hjelpe den enkelte ansatte videre i karrieren,

- tilrettelegge for trygge arbeidsforhold og forutsigbare arbeidsavtaler, og

- kvalitetsstyre alle prosesser og aktiviteter som sikrer videre eksistens for virksomheten generelt og opprettholdelse av arbeidsplasser spesielt.Utviklet av Protekt IT AS