2020

Selskapet har inngått en rammeavtale med IKM Testing AS om levering av personell innenfor disiplinene: Testing, flensetrekking, oljeflushing, kjemisk rengjøring, hydrojetting og tanksanering.

Avtalen løper frem til 31.12.2019, og gjelder for oppdrag på installasjoner offshore og landanlegg.

Selskapet har levert personell til IKM Testing siden 2003. Vi har hatt et godt og nærtsamarbeid i årene som har gått, og vi setter stor pris på at de fremdeles har tillit til oss som leverandør.

 Utviklet av Protekt IT AS