Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet er selvsagt vel implementert i vår virksomhet. Direktivet har ikke vært noe nytt å forholde oss til siden det trådte i kraft, men kom som et godt og nødvendig tiltak mot "sosial dumping". Våre verdier stemmer godt overens med direktivets intensjon og krav. Og gjennom våre kvalitetsikringsaktiviteter og vårt planleggingsarbeid legger vi kontinuerlig vinn på samsvar med alle relevante lover, forskrifter og direktiver.

Et område i Vikarbyrådirektivet som kan oppleves som "nytt"  er §14.12 a (2) og at «Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier…» der det må gjøres egne vurderinger, eksempelvis hvorvidt lån av innleiers firmahytte bør kunne skje. Vi ser også at enkelte virksomheter kan ha egne barnehageavtaler eller andre framforhandlede goder gjennom innleiers fagforening eller klubb. Vi er uansett opptatt av å tilrettelegge oppdrag og samt ordninger som skaper størst mulig trygghet, motivasjon og trivsel for vårt personell.

Øvrige forhold som opplysningsplikt og innsynsrett, krav til likebehandling, dokumentering av avtalte lønns- og arbeidsvilkår, etc. er selvsagt også integrert i våre avtalerutiner overfor både ansatte og kunder.

 Utviklet av Protekt IT AS